CĂN HỘ

CẢI TẠO NHÀ PHỐ
TÊN DỰ ÁN
CẢI TẠO NHÀ PHỐ
Địa Chỉ
Nguyễn Huệ - Quy Nhon
KÍCH THƯỚC DỰ ÁN
100m2
NGÀY HOÀN THÀNH
30/12/2023

CẢI TẠO NHÀ PHỐ