Văn phòng là gì ?

Văn phòng là gì?
 
Văn phòng là nơi làm việc, là bộ mặt của doanh nghiệp, thể hiện quy mô của từng công ty, lĩnh vực hoạt động, là nơi có thể tiếp khách cũng như phản ánh văn hoá của mỗi công ty, doanh nghiệp. 
 
Thiết kế nội thất văn phòng làm việc là gì?  
 
Thiết kế nội thất văn phòng là công việc thực hiện bố trí, sắp xếp lại không gian làm việc sao cho hợp lý và tối ưu nhất. Các thiết kế văn phòng cần đáp ứng được những yêu cầu về mặt thẩm mỹ, tiện nghi và hữu ích, phù hợp cho mỗi công ty.