VĂN PHÒNG

VĂN PHÒNG CHIA SẼ THE LEON OFFICE tại QUY NHƠN
TÊN DỰ ÁN
VĂN PHÒNG CHIA SẼ THE LEON OFFICE tại QUY NHƠN
Địa Chỉ
PHÚ TÀI RESIDENCE - QUY NHƠN
KÍCH THƯỚC DỰ ÁN
65m2
NGÀY HOÀN THÀNH
Tháng 3/2022

VĂN PHÒNG CHIA SẼ THE LEON OFFICE tại QUY NHƠN 

VĂN PHÒNG CHIA SẼ THE LEON OFFICE tại QUY NHƠN

Phòng họp cho thuê
PHÒNG HỌP 6-8 CHỖ NGỒI
KHU VỰC LÀM VIỆC